DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG CHĂM ClO DẠNG HẠT CHO NMN MỸ XUYÊN 2 (2000m3/ngày)

19 - 04 -2021

Dự án: Cung cấp và lắp  đặt hệ thống châm Clo dạng hạt cho NMN Mỹ Xuyên 2 (2000m3/ngày)

  • Phạm vi cung cấp:
    • Cung cấp và lắp đặt máy trộn Clo dạng hạt tự động ChloRun (ICL)
    • Cung cấp hạt Clo ChloRun
    • Lắp đặt hệ thống cảnh báo và giám sát từ xa qua Web (Sofrel).

 

 

  • Kết quả: Hệ thống hoạt động ổn định, chính xác, an toàn và hiệu quả hơn so với giải pháp truyền thống

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!