DỰ ÁN CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT VAN CÁC CỠ CHO 12 HỒ LỌC NMN TÂN HIỆP

19 - 04 -2021

Dự án: Cung cấp và lắp đặt van các cỡ cho 12 hồ lọc NMN Tân Hiệp

Chủ đầu tư: SAWACO (cho Nhà máy nước Tân Hiệp – Huyện Hóc Môn)

Thời gian: 2016

Phạm vi cung cấp:

• Cung cấp và lắp đặt 12 van cửa phai 500×500 điều khiển
bằng khí nén
• Cung cấp và lắp đặt 12 van bướm DN700 và 12 van bướm
DN250 rửa ngược điều khiển bằng khí nén
• Cung cấp và lắp đặt 12 van cổng DN200 xả hồ lọc

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!