DỰ ÁN TỐI ƯU HÓA TRUYỀN TẢI CHO TUYẾN ỐNG TRUYỀN DẪN NƯỚC SẠCH NMN DIỄN VỌNG – QUẢNG NINH

19 - 04 -2021
  • Thời gian thực hiện Dự án: 2018
  • Địa điểm: Quảng Ninh
  • Phạm vi cung cấp: Hệ thống van thu xả khí, tối ưu hóa năng lượng truyền tải nước sạch
  • Kết quả:
    – Giải quyết được tình trạng tắt nghẽn khí trong ống truyền tải nước sạch
    – Nâng cao công suất truyền tải

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!