GF – Georg Fischer (PVC-U pipes)

General introduction of the product
    • Xuất xứ:  USA/Switzerland
    • Ứng dụng:  Xử lý nước, năng lượng, đóng tàu, xử lý hóa chất
    • Đặc tính cơ bản:

– Kích thước: 6mm – 400mm (ISO, DIN)
– Áp suất: PN16
– Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 50 C
– Đấu nối bằng keo dán