GF – Georg Fischer (Ống PVC-U)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ:  USA/Switzerland
 • Ứng dụng:  Xử lý nước, năng lượng, đóng tàu, xử lý hóa chất
 • Đặc tính cơ bản:
  – Kích thước: 6mm – 400mm (ISO, DIN)
  – Áp suất: PN16
  – Nhiệt độ chất lỏng: 0 – 50 C
  – Đấu nối bằng keo dán