Hội thảo giới thiệu công nghệ chống thất thoát nước 4.0 cho mạng lưới phân phối nước đô thị

07 - 04 -2022

Ngày 5/4/2022 vừa qua, VUCICO đã có buổi làm việc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa và giới thiệu về các công nghệ chống thất thoát nước 4.0 cho mạng lưới phân phối nước đô thị. Ngày nay, các công nghệ thông minh là giải pháp mang lại những lợi ích to lớn trong việc quản lý, kiểm soát và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó có kiểm soát, giảm thất thoát, thất thu nước sạch. Đây là cơ hội để VUCICO và Công ty Cổ phần Cấp nước Tân Hòa chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm về các công nghệ thông minh trong lĩnh vực cấp nước, cũng như mô hình tổ chức quản lý cấp nước đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi làm việc ngày 5/4/2022:

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!