Lacroix Sofrel (Giám sát lưu lượng, áp lực)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: France
 • Ứng dụng: Ghi nhận các tín hiệu lưu lượng, áp lực, chất lượng nước, mực nước
 • Đặc tính cơ bản:
  – Sử dụng cho tất các thiết bị có xuất các tín hiệu Analog, Digital,truyền tín hiệu về trạm trung tâm SCADA
  – Tích hợp đồng hồ cơ xuất xung, phát hiện tràn, xả giám sát và tự giám sát tràn cống
  – Máy chủ OPC, máy chủ WEB LS.
  – Cấp bảo vệ: IP68
  – Có thể biết được tình trạng hoạt động của thiết bị thông qua đèn LED
  – Truyền thông GPRS/SMS; giữa thiết bị và máy tính bằng Bluetooth
  – Nguồn cung cấp: pin hoặc điện.