Fisher Labs (Dò tìm van, ống)

Giới thiệu chung về sản phẩm
 • Xuất xứ: USA
 • Ứng dụng: Dò tìm van, ống, các vật thể kim loại,…
 • Đặc tính cơ bản:
  Thiết bị dò van M97
  – Tần số: 4,5 kHz
  – Chỉ số bảo vệ: IP65
  – Nguồn: Pin 9V
  – Thời lượng Pin: khoảng 15 – 25 giờ
  – Trọng lượng: 1,5 – 1,8 kg
  – Nguyên lý hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng từ trường
  Thiết bị dò ống TW82
  – Tần số: 82,175 kHz
  – Chỉ số bảo vệ: IP65
  – Nguồn: máy phát 4 pin D-cell, máy thu 2 pin D-cell
  – Thời lượng pin: khoảng 80-130 giờ
  – Nguyên lý hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng từ trường