RealiteQ (Giám sát lưu lượng, áp lực)

Giới thiệu chung về sản phẩm
  • Xuất xứ: Israel
  • Ứng dụng: Ghi nhận dữ liệu từ xa từ các thiết bị khác nhau
  • Đặc tính cơ bản:
    – Công nghệ thông tin và truyền thông đầu cuối (ICT) kết hợp và kiểm soát dữ liệu quan trọng và hoạt động, trong thời gian thực, cho các mạng lưới nước, máy phân tích và bộ điều khiển.
    – Hệ thống SCADA độc đáo và bảo mật kết nối Internet (IoT)
    – Công nghệ điện toán đám mây hoàn chỉnh (Cloud computing), bao gồm phần mềm trên một máy chủ từ xa và phần cứng duy nhất là thiết bị kết nối iCEX..