CASE STUDY: DÒ TÌM CÔNG TRÌNH NGẦM TẠI ĐẬP THỦY LỢI CỬA ĐẠT

15 - 07 -2020

Đập thủy lợi Cửa Đạt là một trong những đập thủy lợi lớn nhất tại Việt Nam. Công tác khảo sát kiểm tra công trình bê tông này được thực hiện bởi Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý - Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình. Dự…