CASE STUDY: DÒ TÌM CÔNG TRÌNH NGẦM TẠI ĐẬP THỦY LỢI CỬA ĐẠT

15 - 07 -2020

Đập thủy lợi Cửa Đạt là một trong những đập thủy lợi lớn nhất tại Việt Nam. Công tác khảo sát kiểm tra công trình bê tông này được thực hiện bởi Phòng Nghiên cứu Ứng dụng Địa vật lý – Viện Sinh thái và Bảo vệ Công trình.

Dự án:

VUCICO đã hỗ trợ khảo sát đập bê tông của Hồ chứa nước Cửa Đạt. Hồ chứa này, được xây dựng từ năm 2004 đến 2009, nằm ở thượng nguồn sông Chu và góp phần kiểm soát lũ lụt và đảm bảo cung cấp đủ nước cho nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp. Đập có chiều dài 1023m và chiều cao tối đa 119m.

Quá trình khảo sát:

Phạm vi của cuộc khảo sát này là quét toàn bộ bề mặt của con đập, được tiến hành trong suốt vài năm. Một số công tác chỉ có thể thực hiện được khi nước trong Hồ chứa giảm xuống các mực đủ thấp để chuyên viên có thể đi trên bề mặt của đập, nơi thường ngập nước khi hồ chứa đầy.

Kết quả:

Một hệ thống SIR® 30 và ăng-ten 900 MHz đã được sử dụng trong giai đoạn đầu của công tác khảo sát để xác định vị trí của bất kỳ khu vực nào của đập có khả năng xuất hiện lỗ hổng. Bất kỳ khoảng trống nào được xác định sẽ được sửa chữa bằng cách bơm bê tông qua một lỗ khoan. Thách thức trong quá trình khảo sát là không được làm hỏng hoặc phá hủy cốt thép hiện hữu trong cấu trúc.

Sau đó, StructScan™ Mini XT đã được sử dụng để dò tìm chính xác khu vực khảo sát cần sửa chữa bằng cách kiểm tra các vị trí cốt thép và đánh dấu một khu vực an toàn để khoan.

Hình ảnh thông số vị trí các điểm có khoảng trống và cốt thép trên đập

Các hệ thống đã sử dụng:

• SIR® 30
• Ăn-ten 900 MHz
• Phần mềm RADAN® 7
• StructureScan ™ Mini XT

Case study PDF

 

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!