CASE STUDY: LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC CHO 11 GIẾNG THEO THÔNG TƯ 17/2021/TT-BTNMT TẠI BẠC LIÊU

13 - 10 -2021

Theo thông tư 17/2021/TT-BTNMT, các giếng khoan thu nước ngầm bắt buộc phải được lắp đặt các hệ thống quan trắc mực nước để thu thập thông tin chính xác, liên tục nhằm đảm bảo an nguồn nước ngầm.

  • Hiện trạng: 11 giếng nước ngầm do công ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu đang chưa được lắp các hệ thống quan trắc mực nước theo yêu cầu.
  • Giải pháp: VUCICO đưa ra giải pháp kết hợp cảm biến mực nước và các bộ datalogger của Lacroix Soffrel để đáp ứng yêu cầu của bộ Tài Nguyên và Môi Trường, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác quan trắc mực nước ngầm của tỉnh.
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Cấp Nước Bạc Liêu
  • Thời gian: 2020
  • Hạng mục: Cung cấp và Lắp đặt hệ thống Quan trăc mưc nước giếng theo thông tư 17/2021/TT-BTNMT
  • Kết quả đạt được: Kết hợp cảm biến mực nước và datalogger cho 11 giếng nước. Hệ thống gửi báo cáo liên tục, chính xác về mạng lưới quản lý của chủ đầu tư, đáp ứng yêu cầu của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường.
  • Hình ảnh thực tế:

quan trắc

quan trắc

quan trắc

Xem thêm các thông tin về quan trắc mực nước giếng tại đây.

Xin chào!
Yêu cầu tư vấn
Vui lòng để lại thông tin, VUCICO VIETNAM sẽ liên hệ sớm nhất!